Esperanto · English · Deutsch · Français · Nederlands · Informilaro · Ligiloj · Plan/o

Informilaro

Blog
Vocho de Amikejo
Komitato
Yahoo-AMIKEJO

KOMITATO de E.G.V.

 

José JACOB

prezidanto

Raymond DEMARCHE

vic-prezidanto

Didier LOUSBERG

kasisto

Jean-Marie JACQUES
sekretario

 

Charles NORGA

konsilanto

 


 


Nuna: Hejma-Informilaro-Komitato

Iama: Vocho de Amikejo Posta: Yahoo-AMIKEJO