Esperanto · English · Deutsch · Français · Nederlands · Informilaro · Ligiloj · Plan/o

Nederlands

Senlime
Esperanto
Manifest van Praag
Gratis Cursus
Toerisme

ESPERANTO

 


 

ESPERANTO ? Wat is dat ?

Een taal
die speciaal ontworpen is om mensen uit verschillende landen moeiteloos met elkaar te laten communiceren. Esperanto wordt al ruim honderd jaar praktisch toegepast, en heeft bewezen een springlevende taal te zijn waarin alle nuances van het menselijk denken kunnen worden uitgedrukt.
Internationaal en neutraal
Esperanto is geen eigendom van een bepaald land of volk. Daardoor worden niet enkele culturen bevoordeeld ten koste van alle andere. Esperanto geeft iedereen die het spreekt gelijke rechten, en vervult een brugfunctie tussen verschillende culturen.
Gemakkelijk te leren!
Esperanto heeft een logische en eenvoudige grammatica. Met enkele basiselementen kun je zelf heel gemakkelijk een groot aantal nieuwe woorden vormen. Hierdoor en dank zij het internationale karakter van de woordenschat is Esperanto verreweg het gemakkelijkste van alle talen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat je Esperanto ongeveer tien keer zo snel kunt leren als andere talen.

Waarom zou je ESPERANTO leren?

Een goede reden is dat Engels niet zo makkelijk is en geschikt voor internationaal gebruik als vaak beweerd wordt. Maar er zijn nog meer redenen:

Contacten leggen
over de hele wereld, bijvoorbeeld door briefwisseling met mensen in andere werelddelen en in landen met onbekende culturen. Als je van reizen houdt, kun je veel plezier hebben van "Pasporta Servo", een boekje met adressen in meer dan 70 landen van mensen die Esperanto spreken en bij wie je gratis kunt overnachten. Op deze manier maak je heel direct kennis met het land of de stad waar je op vakantie bent.
Bijeenkomsten bezoeken
om andere mensen te ontmoeten die Esperanto spreken. Er zijn zowel kleine bijeenkomsten dicht bij huis, als grote internationale bijeenkomsten, bijvoorbeeld de jaarlijkse Wereldcongressen en Internationale Jongerencongressen. Deze congressen vinden steeds in een ander land plaats en zijn onvergetelijke belevenissen voor de duizenden deelnemers.
Andere culturen leren kennen
via een echt internationaal communicatiemiddel. Esperanto heeft een omvangrijke literatuur, zowel vertaald als rechtstreeks in het Esperanto geschreven. Bovendien zijn er allerlei tijdschriften en radio-uitzendingen in het Esperanto.

Hoe kun je ESPERANTO leren?

Volg een cursus
In het hele land worden geregeld cursussen gehouden. Verder zijn er verschillende mogelijkheden om een schriftelijke cursus te volgen. Of misschien geef je de voorkeur aan zelfstudie, eventueel met behulp van uitspraakbandjes.
http://www.cursodeesperanto.com.br/nl/index.html
Neem contact met ons op
Hieronder vind je een aantal adressen waar je terecht kunt voor meer informatie. De namen spreken voor zich; TEJO staat voor Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, ofwel Wereld-organisatie van Jonge Esperantisten. We hopen binnenkort van je te horen!

Esperanto Nederland
Arubastraat 12,

NL-9715 RW Groningen,

Tel. 050 - 5718842.


Flandra Esperanto-Ligo
Frankrijklei 140
B-2000 Antwerpen
Tel (03) 2343400
Fax (03) 2335433

 

Meer over esperanto te weeten ?


http://www.esperanto.net


 


Nuna: Hejma-Nederlands-Esperanto

Iama: Senlime Posta: Toerisme

Suba: Manifest van Praag Gratis Cursus