Esperanto · English · Deutsch · Français · Nederlands · Informilaro · Ligiloj · Plan/o

Esperanto

Senlime
Babel
Manifesto de Prago
Manifesto de Raùmo
Senpaga kurso
"Scolaweb"
Turismo
Kinarto
Kluba agendo
Vesper-kunvenoj
Trilandaj renkont.
Zamenhof-festo
Karaokeo
Neutralia
Zamenhof (flash)

KARAOKEo


Se ni kelkfoje parolas pri la terapia valoro de esperanto, ni ne forgesu la konatan efikon de muziko por "dolĉigi la morojn", kaj la pedagogian valoron de la kantoj kiel lingvo-instruiloj.

 

Antaŭe, kantadi tamen ofte ne estis facile por multaj personoj. Pro tio, la emo kanti en niaj klubvesperoj iomete forvelkis…. Karaokeo alportis novan teknikan rimedon por helpi nin: ofte troveblas sur la reto dosiero enhavanta la muzikon de kanto en formato mp3, aŭ eĉ
pli bone midi (mid), kie ne enestas la paroloj - kiujn oni povas aldone skribi en teksto-dosieron kiun oni povos (iom post iom, laŭ la ritmo de la muziko) legi… kaj kanti dum aŭskultado de la muziko. Tamen, grupestro ne imagu al si ke karaokeo allogos multajn junulojn, krom se temus pri taùgaj kantoj prezentitaj de "vigla" D.J. en kongrua ejo!

 

Senlime uzas la softvaron (legilon) "Van Basco" por ludi la karaokeon kaj la eldonilon "Karakan" por krei karaokeojn. Kompreneble, la tekstojn necesis unue traduki aŭ adapti esperanten. Prefere ni projekcias ilin
sur grandan ekranon.

 

Jam aperis kaj elshuteblas dudeko da kanzonoj adaptitaj de Senlime, inter kiuj
- "Fromaĝ' el Edamo" (komikaĵo laŭ "Etoile des Neiges" far' la bedaŭrita Claude Piron),

- "Bela rakonto" (M. Fugain)

- "Mi revas pri hejm'' (sakflutaĵo el la filmo "Joyeux Noël", iam esperantlingve surtekstigita de Senlime),
- "tri maristoj" (adapto de folklora muziko de Alan Stivell "Tri Martolod"),

- k.t.p.


 


Nuna: Hejma-Esperanto-Kluba agendo-Karaokeo

Iama: Zamenhof-festo Posta: Neutralia