Esperanto · English · Deutsch · Français · Nederlands · Informilaro · Ligiloj · Plan/o

Esperanto

Senlime
Babel
Manifesto de Prago
Manifesto de Raùmo
Senpaga kurso
"Scolaweb"
F.H.S. 0rlando
Lernejo Tibor Sekelj
Homaranismo
Sofrologio
Nia kursaro
Turismo
Kinarto
Kluba agendo
Zamenhof (flash)

UNUIGxINTAJ SxTATOJ

Orlando kaj gxia virtuala lernejo

 

La diplomoj de la Florida High School estas agnoskitaj de la Florida Sxtato. Tamen, instruistoj kaj lernantoj nur komunikas inter si per Internet.

 

En la Florida High School, ne estas lernantoj en la klasoj ; ecx ne ekzistas klasoj. Temas pri virtuala gimnazio cxe Internet. La ekrano de la komputilo prenas la lokon de la nigra tabulo. Hejmtaskoj kaj korektoj intersxangxigxas per elektronika mesagxaro.

La FHS estas la unua tiutipa establejo apartenanta al la publika instruado (kaj do senkosta) kiu disdonas la programojn kaj diplomojn aprobitajn de Usona Sxtato.

Depost la 1a de januaro, gxi proponas al kelkaj du centoj da aligxintoj kvin fundamentajn lernobjektojn.

Gxi ilin preparas ankaù por la SAT (scholastic aptitude tests) pri angla kaj aritmetiko, la oficialaj kontinuaj kontrol-taskoj pri konoj.

Deklarita celo : oferti en la jaro 2000 tutan kursaron ebligantan al la lernantoj obteni sian graduation (diplomo pri fino de duagrada lernado) dank’al la nuraj kursoj de la TTT-ejo.

Julie Young, la lernejestrino de la FHS, tuj malmiskomprenigas : sxia gimnazio neniel similas al perkoresponda lernejo : “La lernanto tute ne estas sola en sia angulo ; gxi partoprenas veran informadikan komunumon.

Cxiu disponas pri “sia” instruisto, kun kiu gxi persone ekrilatas cxiam kiam gxi deziras”.

De kie venas la lernantoj? Multaj estas tre forte motivigitaj junuloj kiuj, krom la kursoj en sia origina gimnazio, sercxas aliri tra la plej bonaj vojoj al la supera instruado.

La defora instruado ankaù estas la ideala solvo por izolitaj junuloj (kampara logxloko, foiraj familioj, malsanuloj, junaj deliktuloj).

Paradokse, sur la tereno de personigita kontakto alportas la lernejo tra Internet, malgraù la distanco, nekompareblan pluson.

Leila Parrish, instruistino pri gramatiko, parolas pri instruado “laù mezuro” : “La lernantoj konfidas al ni per elektronika leteraro siajn malfacilajxojn, sen la inhibicio de la fingro levenda antaù la klaskamaradoj”.

La metodo supozas memdisciplinon. Cxar, je la 14-18 jaragxo, ne estas evidente esti, fronte al la ekrano, samtempe ludanto kaj arbitracianto de sia propra destino.

Pionirino de la institucio, Leila Parrish kun gxojego ekkonis la rezultojn de la unuaj nivel-testoj efektivigitaj fine de februaro far la inspektoroj de la Florida sxtato : “Niaj lernantoj estas inter la plej bonaj”.

Per kio persvadi tiun Sxtaton renovigi sian jaran subvencion (1,3 milionoj da dolaroj) kaj la privatajn subtenantojn daùrigi sian helpon. Cxe IBM, oni konsideras ke la eksperimento de la gimnazio en Orlando havas “strategian intereson”.

Christian Lionet
LE VIF/L’EXPRESS 8/5/98


 


Nuna: Hejma-Esperanto-"Scolaweb"-F.H.S. 0rlando

Posta: Lernejo Tibor Sekelj