Esperanto · English · Deutsch · Français · Nederlands · Informilaro · Ligiloj · Plan/o

Esperanto

Senlime
Eo-Grupo Verviers
Babel
Manifesto de Prago
Manifesto de Raùmo
Senpaga kurso
"Scolaweb"
Turismo
Kinarto
Kluba agendo
Zamenhof (flash)

Esperantista-Grupo Verviers (BE)

 


 

Fondita en 1906, la Verviersa Esperanto-Grupo (kiu ricevas monsubvencion de la ministerio pri kulturo franclingva) estas une el la filiaj grupoj de Senlime.

 

Gxi partoprenas la aktivajxojn de Senlime kaj klopodas, per kelkaj propraj arangxoj, vivteni ian esperantistan aktivadon en la urbeto Verviersa.

Gxiaj membroj kunvenas la trian vendredon de cxiu monato en Kelmiso, de 19h30 gxis 22h00.

 

Vesperaj, semajnfinaj kaj feriaj (unusemajnaj) kursoj estas organizitaj laux peto.

 

Por turistoj kaj kolektantoj, menciindas, ke la turismoficejo de Verviers publikigis diversajn brosxuroj svarmantajn je informoj pri la urbo. "Verviers, Orient-Belgia pordo" mallonge prezentas gxiajn historion, monumentojn, muzeojn, kaj piedpromenado.

Gxi videblas - en esperanto - sur aparta ttt-ejo.

 

La Verviersa Esperanto-Grupo dependas de la franclingva Asocio Por Esperanto (A.P.E.), Belgia A.S.P.C., filio de Universala Esperanto Asocio (U.E.A.).

 

 

Prezidanto: J. JACOB
Kasisto: D. LOUSBERG
Sekretario: J.-M. JACQUES, 5  rue J. Wauters, 4800 VERVIERS - Tel xx 32 (0)87/33.02.92.


 


Nuna: Hejma-Esperanto-Senlime-Eo-Grupo Verviers