Esperanto · English · Deutsch · Franšais · Nederlands · Informilaro · Ligiloj · Plan/o

Esperanto

Senlime
Eo-Grupo Verviers
Babel
Manifesto de Prago
Manifesto de Ra¨mo
Senpaga kurso
"Scolaweb"
Turismo
Kinarto
Kluba agendo
Zamenhof (flash)

B - D - NL

 

TERITORIO
 

Senlima teritorio

La Euregiono Mozo-Rejno estas translime kunlaboranta, kulture richa komunumo, ene de la Europa Unio.

La Euregiono Mozo-Rejno konsistas el la belgaj provincoj Limburgo (800.000 enloghantoj) kaj Liegho (1 miliono da enloghantoj), el la suda parto de nederlanda Limburgo (700.000 enloghantoj), kaj el la subregiono Akeno (parto de la distrikto Kolonjo, kun pli ol 1 miliono da enloghantoj).

Tiu trilingva regiono, kie lingvaj kaj naciaj limoj ne kongruas, travivis longan komunan historion. Kontakt-punkto inter tri gravaj kulturaj fluoj, la Euregiono Mozo-Rejno celas E¨ropan Unuighon.

 

HISTORIO

 

Jam de anta¨ la dua mondmilito, esperantistoj el la tri najbaraj landoj kutimis renkontighi. Ili ofte biciklis kaj tranoktadis unu che la alia. El tio naskighis la tiel nomataj Trilandaj Renkontighoj, kiuj ankora¨ nun chiujare (printempe kaj a¨tune) okazas en tiu regiono. Chiu el la regionaj esperanto-grupoj (Akena, Marnolanda, Verviersa,...) siavice organizis la Trilandajn Renkontighojn.

Plurfoje, grupeto da volontuloj klopodis starigi ian konstantan organizan komitaton, kun pli-malpli mallonga sukceso. Tiel, iom post iom, naskighis la ideo transiri de Trilanda Renkontigho al trilanda asocio.

Tiu-chi fondighis la 17-an de oktobro 1993, okaze de historia Trilanda Renkontigho en Kelmis (Belgio), renkontigho kies temo estis la iama esperantista projekto pri (esperantlingva) shtato en proksima Ne¨trala Moresnet. Unu jaron poste, okaze de alia Trilanda Renkontigho, chi-foje en Comblain-au-Pont (Belgio), la dua ghenerala Asembleo de la membroj aprobis definitivan statuton (poste modifitan en Kelmis) kaj la internan funkciadon de la Asocio.

 

EL LA STATUTO

 • ART. 1. - La asocio Senlime celas plifortigi la interpopolan interkomprenighon helpe de la internacia lingvo esperanto, precipe en la Euregiono Mozo-Rejno. Ghia nuna sidejo estas: 5 rue Joseph Wauters, BE-4800 VERVIERS.
 • ART. 2. - 1. Membro estas chiu esperantisto loghanta en la E¨ropa Unio, kiu interesighas pri la Euregiono Mozo-Rejno kaj kiu apogas la asocion [...].
 • ART. 7. - La administra komitato konsistas el membroj, la¨eble reprezentantaj chiujn grupojn, kaj esperantistoj pretaj aktive kunlabori kun la asocio (ekzemple organizante Trilandan Renkontighon) en ghia regiono.

 

ORGANIZO

 • La Asocio estas estrata de la Ghenerala Asembleo, kunvenanta chiujare la 3an vendredon de septembro, sed la chiutaga vivo de la asocio estas prizorgata de komitato (kunvenanta chiun monaton), kiu konsistas el:
  • tri sekretarioj (unu por chiu lingvo), inter kiuj unu ghenerala sekretario;
  • unu centra kasisto (anta¨ la E¨ro-pagsistemo, estis 1 kasisto en chiu lando);
  • aliaj konstantaj kunlaborantoj (pri taskoj kune difinitaj).
 • Unu el la chefaj taskoj de la komitato estas la organizado de la Trilandaj Renkontighoj. La komitato sendas personan invitilon kaj informojn pri renkontighoj kaj pri aliaj asociaj aferoj al chiu kotizanta membro.

 

GRUPOJ

 

Esperantista Grupo Verviers (BE)

LiŔge-Esperanto (BE)

Esperanto-Rondo Aachen (DE)

Marnoland-Grupo (NL) 


 

KOTIZO

 

Membrigho validos nur post pago de la kotizo: informojn pri tio vi legu sur la paghoj "informilaro"...


 


Nuna: Hejma-Esperanto-Senlime

Posta: Babel

Suba: Eo-Grupo Verviers